Közgyűlés – 2022

Tisztelt Horgásztárs!

Az Ezüstkárász Horgászegyesület, Tiszavalk 2022. évi rendes közgyűlését összehívom.

Időpont: 2022.május 28. ( szombat ) 9 óra
Helye: Tiszavalk, Kultúrház


Napirend:

  • Napirendi pontok elfogadása, levezető , jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása.
  • Meghívott vendégek ismertetője a várható változásokról, tervekről 2022-ben.
  • Beszámoló a 2021-es gazdálkodásról, 2022. évi költségvetés elfogadása, tagdíjak meghatározása jövő évre.
  • Kérdések, hozzászólások (ebben a pontban határozat nem hozható)

Amennyiben a közgyűlés az eredeti időpontban határozatképtelen lesz, úgy azt ugyanazon a napon és ugyanazon napirendi pontokkal 9.15 órai kezdettel újra összehívom. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes és a jogosult a napirendre tűzött – a fentiekben feltüntetett – kérdésekben határozatot hozni.
Kérem, hogy próbáljátok meg szabaddá tenni ezt a szombati napot és szíveskedjetek nagy számban, aktívan részt venni a közgyűlésen.

Üdvözlettel,
Vészi László
elnök – Ezüstkárász HE