Közgyűlés – 2021

Meghívó

Az Ezüstkárász Horgászegyesület, Tiszavalk 2021. évi rendes közgyűlését összehívom.

Időpont: 2021. október 15. ( péntek ) 16:30
Helye: Tiszavalk, Kultúrház

Napirendi pontok:

  1. Napirendi pontok elfogadása.
  2. Beszámoló a 2020. évi gazdálkodásról.
  3. 2021. évi tervek, költségvetés elfogadása, tagdíjak meghatározása.
  4. Kérdések, válaszok.

Amennyiben a közgyűlés az eredeti időpontban határozatképtelen lesz, úgy azt ugyanazon a napon és ugyanazon napirendi pontokkal 16.45 órai kezdettel újra összehívom. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes és jogosult a napirendre tűzött – a fentiekben feltüntetett – kérdésekben határozatot hozni.
Kérem, hogy próbáljátok meg szabaddá tenni ezt a pénteki napot és szíveskedjetek nagy számban, aktívan részt venni a közgyűlésen.

Üdvözlettel, Vészi László elnök – Ezüstkárász HE

Tiszavalk, 2021. október 9.