Közgyűlés – 2020

M E G H Í V Ó

Tisztelt Horgásztárs!


Az Ezüstkárász Horgászegyesület, Tiszavalk 2020. évi rendes közgyűlését összehívom.

Időpont: 2020. február 29. ( szombat ) 9 óra
Helye: Tiszavalk, Kultúrház

Napirendi pontok:

  1. Napirendi pontok elfogadása, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető megválasztása
  2. Meghívott vendégek ( Tisza-Tavi Kht, Mohosz, Szivárvány Kikötő) ismertetője a várható változásokról, tervekről 2020-ban.
  3. Beszámoló a 2019.évi gazdálkodásról.
  4. Választási bizottság ismertetője a 2020-ban lejáró egyesületi tisztségekről, jelöltek bemutatkozása, szavazás a 2020-2025. évi tisztségviselőkről
  5. 2020.évi tervek, költségvetés elfogadása, tagdíjak meghatározása
  6. Kérdések, hozzászólások ( ebben a pontban határozat nem hozható )

Amennyiben a közgyűlés az eredeti időpontban határozatképtelen lesz, úgy azt ugyanazon a napon és ugyanazon napirendi pontokkal 9.15 órai kezdettel újra összehívom. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes és a jogosult a napirendre tűzött – a fentiekben feltüntetett – kérdésekben határozatot hozni.
Kérem, hogy próbáljátok meg szabaddá tenni ezt a szombati napot és szíveskedjetek nagy számban, aktívan résztvenni a közgyűlésen.

Üdvözlettel, Vészi László elnök – Ezüstkárász HE

Tiszavalk, 2020-02-09