Közgyűlés – 2018

M E G H Í V Ó

a tiszavalki Ezüstkárász Horgászegyesület 2017. évi rendes közgyűlésére

Időpont:  2018. február 24. ( szombat )  9 óra                                

Hely:  Tiszavalk,  Kultúrház

Napirendi pontok:

  1. Napirendi pontok elfogadása, levezető, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása.
  2. Meghívott vendégek ( Tisza-Tavi Kht, Mohosz ) ismertetője a várható változásokról, tervekről 2018-ban.
  3. Beszámoló a 2017-es gazdálkodásról, 2018. évi költségvetés elfogadása, tagdíjak meghatározása.
  4. Kérdések, hozzászólások  (ebben a pontban határozat nem hozható).

Amennyiben a közgyűlés az eredeti időpontban határozatképtelen lesz, úgy azt ugyanazon a napon és ugyanazon napirendi pontokkal 9:30 órai kezdettel újra összehívom. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes és jogosult a napirendre tűzött – a fentiekben feltüntetett – kérdésekben határozatot hozni.

Kérem, hogy próbáljátok meg szabaddá tenni ezt a szombati napot és szíveskedjetek nagy számban, aktívan részt venni a közgyűlésen.

Horgászbörzét is szervezünk. A megunt, cserélni kívánt felszereléseket hozzátok el, amiket kötetlen beszélgetés keretében, a közgyűlés után tehettek szemlére.

Vészi László elnök, Ezüstárász HE

Tiszavalk, 2018. február 2.